Kariyer

 

Çağımızın gereksinimlerine cevap vermek amacıyla, genelde bilinen basit insan kaynakları politikası modelini yeniden şekillendirmekteyiz. İnsan Kaynakları Yönetimi, veya kendi kurumsal deyimimizle - Takım Yönetimi (team management) olarak, çalışanlarımızla olan birlikteliğimizi bir Evlilik Müessesesi olarak görüyoruz. Ticari bir kuruluş perspektifine uygun olarak, Takım Yönetimimizin esas hedefi, belirtilen özelliklere sahip olan yetenekli insanları kurumumuza çekebilmek, kazandırmak, kurumsal yapımız içinde geliştirmek ve gösterdikleri performans seviyesinde derecelendirerek ödüllendirmektir.


 Evlilik Müessesesi modelinden yola çıkarak karşılıklı menfaatlerimizin temelleri olarak gördüğümüz özellikler aşağıdaki gibidir:


 A.    Çalışanlarımızda önemsediğimiz başlıca değerler:

1.     Yetenek

2.     Disiplin

3.     Sadakat


 B.      Çalışanlarımıza karşı başlıca görevlerimiz:

1.     Çalışanlara konforlu ve rahat bir iş ortamı sağlamak

2.     Çalışanların yeteneklerini sergileyebilecekleri bir ortam oluşturmak.

3.      Çalışanların sağlık ve iş güvenliğine karşı sorumlu olmak.


Yukarıda belirtilen değerlerin ortak noktada buluştuğu an;

1.     Çalışan verimliliği

2.     Şirket karlılığına katkı

3.     Müşteri memnuniyeti


…gibi gereksinimlerin yerine getirileceğinden eminiz.


Yukarıda belirtilen tüm maddeler, yaklaşık 20 senelik kurumsal geçmişimizin getirdiği know-how usul ve amellerine uygun olarak geliştirilmiştir. Ve tüm maddeler gelişim ve önerilere devamlı açıktır.


 RSA, çalışanlarına sınırsız değer verir.

İş Başvuru Formu